n_20230125_1

Hercules | 吉他架系列 💓一個值得信賴的依靠

 

GS301BGS302BGS412B PlusGS414B PlusGS432B Plus五款吉他架 

皆擁有摺疊式設計,收納方便不占位!堅固的鐵質架構,提供樂器完整支撐👌 

支架具細緻海綿包覆,保護琴體不受傷害,高度還可自由調整超便利! 

 


 

⠀⠀ 

🦅輕便式吉他架 

🦅可平坦折疊 

🦅接觸點皆包覆SFF保護墊 

GS301B木吉他專用 

GS302B電吉他/貝斯專用 

⠀⠀ 

🦅AGS自鎖結構,放置即自動扣上 

🦅接觸面皆擁有SFF保護墊不傷害樂器表面 

🦅一鍵按壓即可調整支撐桿長度 

GS412B Plus單頭靠背式吉他架,具靠背支架設計 

GS414B Plus單頭吉他架 

GS432B Plus三頭吉他架,一次可放置三把樂器 

⠀⠀ 


 

 

🛒 Hercules / GS301B 輕便型木吉他架 

官網特價680 

ATB 官網 | https://reurl.cc/Ydxe3a  

ATB PChome | https://reurl.cc/gQdDYL  

ATB 蝦皮 | https://reurl.cc/X5zEae  

⠀⠀ 

🛒 Hercules / GS302B 輕便型電吉他/貝斯架 

官網特價680 

ATB 官網 | https://reurl.cc/mZgDp1  

ATB PChome | https://reurl.cc/ymq7O2  

ATB 蝦皮 | https://reurl.cc/jRADVD  

⠀⠀ 

🛒 Hercules / GS412B Plus 單頭靠背式吉他架 

官網特價1300 

ATB 官網 | https://reurl.cc/eWrDnK  

ATB PChome | https://reurl.cc/58m1Vv  

ATB 蝦皮 | https://reurl.cc/85kjzy  

⠀⠀ 

🛒 Hercules / GS414B Plus 單頭吉他架 

官網特價1300 

ATB 官網 | https://reurl.cc/qZELXy  

ATB PChome | https://reurl.cc/OEOveX  

ATB 蝦皮 | https://reurl.cc/7jakWb  

⠀⠀ 

🛒 Hercules / GS432B Plus 三頭吉他架 

官網特價2900 

ATB 官網 | https://reurl.cc/QWMXG9  

ATB PChome | https://reurl.cc/91l4LV  

ATB 蝦皮 | https://reurl.cc/7jakLb  

⠀⠀ 

⠀⠀ 

#ATB通伯樂器音響中長期租賃_先租後買_租金還可抵買金 

#20歲以上無信用卡120息分期中_門市優惠限定ING 

#吉他架 

#Hercules / GS301BGS302BGS412B PlusGS414B PlusGS432B Plus