PreSonus / Blue Tube DP V2 2軌真空管麥克風前級

NT$9,500


◆ 2軌XMAX麥克風前級,採用Class A放大器
◆ 12AX7真空管使音色更趨豐富飽滿
◆ Hi-Z / Low Cut / 20dB Pads / 極性轉換開關 / +48V幻象電源
利率期數 單期應繳金額
3期0利率 3167元
6期0利率 1583元
12期0利率 792元
18期0利率 528元
24期0利率 396元
商品說明

210716_Presonus_BlueTube_DP_V2_01 210716_Presonus_BlueTube_DP_V2_02 210716_Presonus_BlueTube_DP_V2_03 210716_Presonus_BlueTube_DP_V2_Spec 210716_Presonus_BlueTube_DP_V2_Acc 20201106_門市各區照_錄音介面 20201106_門市各區照_鍵盤 08 09 20201110_Populele Popubag_10