2020-01-24
1

(No.0889)
Photogenic/FV-540/V型電吉他
【原價/ $13000元】
【二手/ $5900 元

2020-01-23
1

(No.0888)
Electro-Harmonix/ Hum Debugger/降噪器
【原價/ $2950元】
【二手/ $1500 元

2020-01-22
2

(No.0887)
G7th/ Performance/吉他移調夾
【原價/ $1200元】
【二手/ $600 元

2020-01-21
2

(No.0886)
LTW/ 16弦古箏
【原價/ $4900元】
【二手/ $1900 元

2020-01-20
1

(No.0885)
Master/Strat型/ 電吉他
【原價/ $3300元】
【二手/ $1900 元

2020-01-18
1

(No.0884)
Peavey/ T-40/ 電貝斯
【原價/ $12500元】
【二手/ $4900 元

2020-01-03
1

(No.0869)
Yamaha / RBX5A2 White & Aircraft Gray 白灰色 / 五弦電貝斯
【原價/ $27500 元】
【二手/ $13200 元

2019-12-26
1

(No.0861)
Warwick / Pro Series Corvette Swamp Ash 5 Burgundy Red 酒紅色 / 五弦電貝斯
【原價/ $27000 元】
【二手/ $17900 元

2019-12-25
1

(No.0860)
Yamaha / Pacifica PAC012 Red Metallic 金屬紅 / 電吉他
【原價/ $7700 元】
【二手/ $4900 元

2019-12-21
1

(No.0856)
Warwick / Pro Series Corvette Swamp Ash 5 Nirvana Black 涅槃黑 / 五弦電貝斯
【原價/ $27000 元】
【二手/ $14500 元

2019-12-19
1

(No.0854)
Warwick / Pro Series Corvette Swamp Ash 4 Natural Satin 原木色 / 電貝斯
【原價/ $28500 元】
【二手/ $16900 元

2019-12-06
8412

(No.0841)
Epiphone / Les Paul Ultra II Faded Cherry (FC) / 電吉他
【原價/ $17500 元】
【二手/ $8300 元